Dankzij een unieke  internationale samenwerking binnen IHF (international hovawart federation) kunnen de Nationale Hovawart Clubs belangrijke data voor hun fokprogrammas met elkaar uitwisselen.

De fokpopulatie van de hovawart wordt over de landsgrenzen (en oceanen!) heen uitgebreid. Steeds meer hondenrassen komen in de problemen door een steeds kleiner wordende genetische basis en gebrek aan knowhow of genetische data.  Gelukkig kunnen wij door het steeds groter wordende netwerk ook vandaag een gezond fokprogramma aanhouden. Steeds meer landen sluiten zich aan bij de organisatie, daar zijn we heel blij om.

Wij vinden het daarom heel belangrijk om niet op ons eigen kleine eilandje maar wel  via clubverband te fokken.  Hoe meer je weet, hoe meer je voor de toekomst kan betekenen.

We houden ons dus strict aan de fokreglementen die werden goedgekeurd door IHF bij het fokken van de hovawart. Alleen zo kan je er voor zorgen dat de hovawart gevrijwaard kan blijven van de meeste erfelijke ziektes.

Alvorens een hond toegelaten wordt voor de fok, dient hij fokgeschiktheidstesten te hebben afgelegd: geen tekenen van heupdysplasie of oogafwijkingen te tonen en te slagen in de karaktertesten van de rasvereniging.

 

Omdat we fokken voor de toekomst blijven we alert gezondheidsdata opvolgen. DNA testen geven steeds meer mogelijkheden.

Deze strenge controle geeft jouw als eigenaar van een hovawart de beste kansen om een gezonde en trouwe metgezel te krijgen.

 

Thanks to a unique international, even worldwide cooperation within IHF (international hovawart federation) it is possible for national hovawartclubs to exchange important data for breeding programmes.

 

The breeding population widens more and more.

Many breeds are dealing with huge healthproblems due to lack of knowledge and a smaller genetic base.

 

We are very confident that our worldwide network will keep on supporting us to maintain a healthy hovawart breed.

For this reason we find it utterly important as a breeder to be part of this network. The more we know, the better we can breed for the future.

 

Thanks to this strict control of the regulations approved by IHF for breeding Hovawarts, the breed has remained free of most hereditary deseases. Before a dog can be accepted for breeding, it must prove no signs of hip dysplasia or eye diseases and it must have succeeded in a character test.

DNA research will continue to give us more possibilities and support, as new findings will learn us new facts that we can take into consideration.  There is no such thing as a guarantee, but as a good breeder you do whatever is necessary. 

 

 

The strict control of the breeding regulations will give you as an owner the best chances in getting a healthy and loyal companion.