hovawart pups :  we blijven uitzien naar leuke nestjes in de toekomst, van Belle's 'kleinkinderen' en in het bijzonder van onze eigen Hannah..  Ze voldoet aan alle  fokgeschiktheidscriteria van BHC . 

 hovawart puppies :   new litters will be planned with Belle's grandkids in the future, and more specific with our own lovely Hannah.   She successfully fullfilled all BHC criteria for breeding. 

 

Een hovawart blijft relatief lang "jong". Volgens mij zijn de teefjes om die reden voor de leeftijd van 2,5  jaar vaak mentaal nog niet echt klaar voor het moederschap.

 

Voor elke uitverkoren reu zijn gezondheid en stabiel karakter  een vereiste, verder mag hij mooi zijn en liefst met een hoog knuffelgehalte en een dosis temperament, zoals de meeste hovawarten, maar ook vooral een gentleman voor de meisjes.

 

Dochter Kaelynn in Nederland gaf ons in maart 2019 negen prachtige 'kleinkinderen' . Haar tweede nest  medio 2021 was wederom een groot nest, 10 prachtige pups en Yaira bleef bij haar mama. . 

Wat verder weg van huis, Quebec/ Canada  werd ook zoon Jack in 2017  papa van  zeven prachtige pups

(Blijf op de hoogte via hun eigen pagina).

 

Kaelynn' met  Hannah

Toen we wisten dat Belle geen pups meer zou hebben, verwelkomde ik  voorjaar 2019 verwelkom  de in mijn hand- en eerstgeboren dochter van Kaelynn, Hannah, een kleindochter dus van Belle .

 

Lieve Hannah heeft ondertussen het traject voor fokgeschiktheid afgewerkt, ze voldoet aan alle voorwaarden cfr het fokreglement van BHC,  de rasvereniging in België .  

 

Wie graag en weloverwogen een puppy wil verwelkomen, gelieve begrip op te brengen voor een weloverwogen selectie van toekomstige kandidaateigenaars. 

 

Hannah Kèlèv Mal'ach sheli

05/03/2019

A hovawart slowly matures. I feel that before the age of 2,5y  they are often mentally not really ready for motherhood. 

Health and  a well balanced character are a must, the stud may be goodlooking and with temperament too and above all a gentleman for the girls.

 

 

Jack's beautiful litter in 2017 was born across the ocean. 

In March 2019 Kaelynn gave us 'grandchildren' closer to home.  (see her own page) . 

 

 

When we knew Belle would not give us puppies anymore, we were so happy to welcome  Kaelynn's first born daughter in 2019 to be our new companion. for life..  Hannah is such a nice open character, she did very well in the few shows we could enter (ante covid) and  is 'officially' ready  for  breeding. 

 

If you seriously consider welcoming a puppy, please also appreciate my careful selection for future candidates. 

 

Orion litter 23/12/2015

Belle was een hond met een zeer natuurlijke aard.  'je krijgt wat je ziet'

Met dezelfde natuurlijke flair beleefde ze het moederschap.

 

Belle iwas a very natural and instinctive type of dog. What you see is what you get. With the same natural flair she went through motherhood.

 


ook Belle was ooit een pup   /      Belle as a cute little puppy
ook Belle was ooit een pup / Belle as a cute little puppy
Belle's lieve mama met haar hele kroost          Belle's beautiful mom with the brothers and sisters
Belle's lieve mama met haar hele kroost Belle's beautiful mom with the brothers and sisters

PHOTO Vanessa Grossemy :

Dante's puppies 2008 : H litter Van het Stropersbos : Dante x Dinah Von Gaudihof

Foto's van Vanessa Grossemy kan je bekijken in haar phototheque. De foto's van Dante's pups worden wereldwijd gebruikt door hovawartrqsverenigingen en in  kynologische tijdschriften. 

Ze zijn dan ook prachtig en doen de harten smelten.

In Vanessa Grossemy's phototheque you can enjoy all the other photo's of these ever so cute looking heartbreaking puppies.  Hovawartbreedclubs all over the world have used them and also dogmagazines. Wonder why ;-)))