De socialisatie- of beter de inprentingsfase die de pup in zijn eerste weken bij de fokker doormaakt, is van uitermate groot belang voor de balans in zijn verdere leven. Het is de blauwdruk voor hun leven.

 

De nieuwe eigenaar zal na die eerste 7 a 8 weken deze socialisatie intensief dienen verder te zetten. Deze ervaringen vormen de basis voor hun uiteindelijke gedrag en  persoonlijkheid  

Daarbij zullen we graag de nodige begeleiding of advies bieden.

The way a puppy gets through it's first weeks at the breeder's is so extremely important for the balance in it's future life.. It is their blueprint for life, the base for their potential behavior and temperament.

 

After these 7 or 8 weeks it is up to the new owner to intensively continue socialising the young dog. These experiences will eventually form their personality..

 

 

We will gladly support and advise if needed.


moeder voedt op  en kan dat dat zoveel beter dan de mens !  Ze beperkt de pups bij ongewenst gedrag.  Het is daarom  heel belangrijk dat ze de kans krijgt om zo veel mogelijk bij de pups te zijn. Ze apprecieert ten zeerste dat ze een uitweg heeft om te kunnen ontsnappen aan de opdringerige drinkers, als het haar even te veel wordt. 

mom is the perfect educator, better than any human she limits the puppies' rough behaviour.

 

For that reason it 's very important that she gets the chance to be with them as much as possible. She will appreciate an escape route if the hungry lot gets too pushy.


reuen zijn zo verdraagzaam...

males tend to be softies with the puppies...